חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וילאר VILR.TA

לוגו וילאר

תיאור החברה

בבעלותה נכסים מניבים למגורים,לצד בניה למגורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 138 476 283 331
רווח נקי 38 227 145 146
רווח למניה 2 13 8 8
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 64 65 63
תשואת דיוידנד ב% 0 1-2 0-1 1-2
הון עצמי 1,943 1,913 1,716
שווי שוק (06/20) 2,140
מניות אוצר 100 100 100 100

גרף מניה 5 שנים

VILR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-138 מיליוני ש”ח, הרווח ב-37.5 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-2.1 ש”ח. דהיינו גידול של 44% במכירות, גידול של 5% ברווח וגידול של 5% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4