מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וילי פוד WLFD.TA

תיאור החברה

יבואנית של מוצרי מזון.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32021202020192,0182,017
מכירות
365
454
454
396
338
312
רווח נקי
26
44
51
49
28
18
רווח למניה
1.1
2
2.3
2.3
1.3
0.8
מכפיל (P/E)ץ¹
הון למאזן ב%
88%
91
92
91
94
תשואת דיוידנד ב%
6-7
הון עצמי
534
604
584
491
443
סה"כ נכסים
608
מניות אוצר
2
2
2גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-114 מיליוני ש”ח, הרווח ב-16 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. דהיינו גידול של 9% במכירות, גידול של 9% ברווח וללא שינוי ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

*מתוקן

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4