חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וילי פוד WLFD.TA

לוגו וילי פוד

תיאור החברה

יבואנית של מוצרי מזון.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 129 396 338 312
רווח נקי  (מתוקן) 13 49 28 18
רווח למניה  (מתוקן) 0.8 2.3 1.3 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-10
הון למאזן ב% 57 91 94
תשואת דיוידנד ב% 6-7
הון עצמי 493 491 443
שווי שוק (06/20) 373
מניות אוצר 2 2 2

גרף מניה 5 שנים

WLFD.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-129מיליוני ש”ח, הרווח ב-1.5 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.07 ש”ח. דהיינו גידול של 32% במכירות, קיטון של 90% ברווח וקיטון של 90% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח קטן בעקבות הפסדים בניירות ערך.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4