חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

וילי פוד WLFD.TA

לוגו וילי פוד

תיאור החברה

יבואנית של מוצרי מזון.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 233 396 338 312
רווח נקי  (מתוקן) *16 49 28 18
רווח למניה  (מתוקן) *0.8 2.3 1.3 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 93 91 94
תשואת דיוידנד ב% 6-7
הון עצמי 508 491 443
שווי שוק (09/20) 500
מניות אוצר 2 2 2

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-104 מיליוני ש”ח, הרווח ב-15 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. דהיינו גידול של 4% במכירות, גידול של 40% ברווח וגידול של 40% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4