מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

זנלכל ZNKL.TA

תיאור החברה

יצרנית של שימורי פירות וירקות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32021202020192,0182,017
מכירות
189
229
217
223
204
211
רווח נקי
19
20
20
21
20
24
רווח למניה
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.6
מכפיל (P/E)ץ¹
13-14
הון למאזן ב%
37%
43
50
53
50
תשואת דיוידנד ב%
2
4-5
5-6
4-5
הון עצמי
128
142
158
150
141
סה”כ נכסים
344
שווי שוק (09/20)
320
מניות אוצר
21
21
21
21גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין זנלכל

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-64 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו קיטון של 16% במכירות, גידול של 28% ברווח וגידול של 32% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4