חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

זנלכל ZNKL.TA

לוגו זנלכל

תיאור החברה

יצרנית של שימורי פירות וירקות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 62 223 204 211
רווח נקי 5 21 20 24
רווח למניה 0.4 1.4 1.4 1.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-15
הון למאזן ב% 54 53 50
תשואת דיוידנד ב% 2-3 5-6 5-6 4-5
הון עצמי 149 150 141
שווי שוק (06/20) 283
מניות אוצר 21 21

גרף מניה 5 שנים

ZNKL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין זנלכל

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-62 מיליון ש”ח, הרווח ב-5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו גידול של 9% במכירות, גידול של 22% ברווח וגידול של 24% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4