חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חמת HAMAT.TA

לוגו חמת

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מוצרים סניטריים וקרמיקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 311 451 445 315
רווח נקי 17 10 26 32
רווח למניה 0.5 0.3 0.8 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-12
הון למאזן ב% 29 35 32
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 265 247 204
שווי שוק (09/20) 380
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חמת

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-45 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו גידול של 45% במכירות ומעבר לרווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4