חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חמת HAMAT.TA

לוגו חמת

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מוצרים סניטריים וקרמיקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 451 445 315
רווח נקי 10 26 32
רווח למניה 0.3 0.8 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 29-30
הון למאזן ב% 35 32
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 247 204
שווי שוק (06/20) 286
מניות אוצר 0.55 0.55 0.55

גרף מניה 5 שנים

HAMAT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חמת

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4