מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חברה לישראל ILCO.TA

תיאור החברה

חברת השקעות , בבעלותה: כיל ובתי זיקוק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

2022 Q1 - Q3H1 2020201920182017
מכירות
27,338
8,741
18,217
20,824
18,784
רווח נקי
6503
-690
1,448
4,483
1,061
רווח למניה
369
-64
73
270
62
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
43%
33
37
36
תשואת דיוידנד ב%
0
0
9-10
הון עצמי
19,196
12,422
13,420
13,530
סה"כ נכסים
44,433
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חברה לישראל

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-4,702 מיליון ש”ח, הרווח ב-(77) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(3). דהיינו קיטון של 16% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4