חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חברה לישראל ILCO.TA

לוגו חברה חישראל

תיאור החברה

חברת השקעות , בבעלותה: כיל ובתי זיקוק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

 Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 4,702 18,217 20,824 18,784
רווח נקי (32) 1,448 4,483 1,061
רווח למניה (19) 73 270 62
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 35 37 36
תשואת דיוידנד ב% 0 0 9-10
הון עצמי 13,394 13,420 13,530
שווי שוק (06/20) 3,267
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

ILCO.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חברה לישראל

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-4,702 מיליון ש”ח, הרווח ב-(32) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(19). דהיינו קיטון של 8% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4