מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חילן HLAN.TA

חילן לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשב לצד מכירת תוכנות ושירותי מידע.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,628 1,573 1,476 1,319 1,214
רווח נקי 137 129 111 100 80
רווח למניה 5.7 5.2 4.5 3.9 3.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 26-27
הון למאזן ב% 36 36 34 31 29
תשואת דיוידנד ב% 0.5-1 2-4 2-4 2-4
הון עצמי 513 436 334 297 247
שווי שוק  (06/20) 3,446
מניות אוצר 5 5 5 5 5

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-390 מיליון ש”ח, הרווח ב-27 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.1 ש”ח. דהיינו יציבות במכירות, גידול של 10% ברווח וגידול של 15% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4