מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חילן HLAN.TA

חילן לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשב לצד מכירת תוכנות ושירותי מידע.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32021 H120202019201820172016
מכירות
1,619
851
1,628
1,573
1,476
1,319
1,214
רווח נקי
116
71
137
129
111
100
80
רווח למניה
5
3
5.7
5.2
4.5
3.9
3.5
מכפיל (P/E)ץ¹
26-27
הון למאזן ב%
42%
40
36
36
34
31
29
תשואת דיוידנד ב%
0.5-1
2-4
2-4
2-4
הון עצמי
784
543
513
436
334
297
247
סה”כ נכסים
1,849
שווי שוק (06/20)
3,446
מניות אוצר
5
5
5
5
5גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-558 מיליון ש”ח, הרווח ב-39 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.7 ש”ח. דהיינו גידול ש 30% במכירות, גידול של 11% ברווח וגידול של 9% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4