חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חילן HLAN.TA

חילן לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשב לצד מכירת תוכנות ושירותי מידע.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 413 1,573 1,476 1,319 1,214
רווח נקי 33 129 111 100 80
רווח למניה 1.4 5.2 4.5 3.9 3.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 26-27
הון למאזן ב% 32 36 34 31 29
תשואת דיוידנד ב% 1 2-4 2-4 2-4
הון עצמי 435 436 334 297 247
שווי שוק  (06/20) 3,446
מניות אוצר 5 5 5 5 5

גרף מניה 5 שנים

חילן

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-413 מיליון ש”ח, הרווח ב-33 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.4 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של 1% ברווח וגידול של 1% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4