מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חלל תקשורת SCC.TA

תיאור החברה

עוסקת בתקשורת באמצעות לווינים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 224 283 322 256
רווח נקי (95) (29.7) 55.8 (47.2)
רווח למניה (4) (1.4) 2.6 (2.4)
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 16 19 20
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 97 432 461
שווי שוק (09/20) 100
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חלל תקשורת

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-75 מיליון ש”ח, הרווח ב-(20) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.7) ש”ח. דהיינו גידול של 8% במכירות, ההפסד גדל פי 4 וההפסד למניה גדל פי 3, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4