מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חלל תקשורת SCC.TA

תיאור החברה

עוסקת בתקשורת באמצעות לווינים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32019201820172019
מכירות
252
224
283
322
256
רווח נקי
103-
-95
-30
56
-47
רווח למניה
4.3-
-4
-1.4
2.6
-2.4
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
12%
16
19
20
תשואת דיוידנד ב%
0
0
0
0
הון עצמי
207
97
432
461
שווי שוק (09/20)
1,697
100
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חלל תקשורת

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-75 מיליון ש”ח, הרווח ב-(20) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.7) ש”ח. דהיינו גידול של 8% במכירות, ההפסד גדל פי 4 וההפסד למניה גדל פי 3, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4