חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

חלל תקשורת SCC.TA

לוגו חלל תקשורת

תיאור החברה

עוסקת בתקשורת באמצעות לווינים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 78 283 322 256
רווח נקי (48.3) (29.7) 55.8 (47.2)
רווח למניה (2) (1.4) 2.6 (2.4)
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 18 19 20
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 399 432 461
שווי שוק (05/20) 106
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין חלל תקשורת

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-78 מיליון ש”ח, הרווח ב-48- מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2- ש”ח. דהיינו גידול של 7% במכירות, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4