מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

טיב טעם

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 -Q320212,0202,0192,0182,017
מכירות
1177
1,594
1,579
1,375
1396
1930
רווח נקי
44
70
61
18
1
21
רווח למניה
0.4
0.7
0.56
0.17
0
0.2
מכפיל (P/E)ץ¹
14-16
הון למאזן ב%
23%
22
17
13
24
תשואת דיוידנד ב%
1-1.5
0
0
0
הון עצמי
248
237
176
130
145
סה”כ נכסים
1074
שווי שוק (09/20)
690
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טיב טעם

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-410 מיליון ש”ח, הרווח ב-20 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2. דהיינו גידול של 4% במכירות, גידול של 8% ברווח וגידול של 11% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4