מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

טיב טעם

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 1,579 1375 1396 1930
רווח נקי 61 18 1 21
רווח למניה 0.56 0.17 0 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 17 13 24
תשואת דיוידנד ב% 1-1.5 0 0 0
הון עצמי 176 130 145
שווי שוק (09/20) 690
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טיב טעם

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-391 מיליון ש”ח, הרווח ב-14 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.13. דהיינו גידול של 13% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4