חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

טיב טעם

לוגו טיב טעם

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 362 1375 1396 1930
רווח נקי 7.3 18 1 21
רווח למניה 0.07 0.17 0 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 17-18
הון למאזן ב% 13 13 24
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 134 130 145
שווי שוק (05/20) 317
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

TTAM.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טיב טעם

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-362 מיליון ש”ח, הרווח ב-7.3 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.07. דהיינו גידול של 15.8% במכירות, גידול של 4100% ברווח לא היה רווח למניה ברבעו הראשון ב-2019, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות והרווח נובע מהגידול בביקוש בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4