מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

טלדור TALD.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשוב ותוכנה לצד מכירת מוצרים בתחום

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 370 813 739 779
רווח נקי 8 12 (8) 21
רווח למניה 0.7 1.1 (0.7) 1.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 11-12
הון למאזן ב% 29 26 29
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 170 162 154
שווי שוק (09/20) 176
מניות אוצר 1 1 1

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טלדור

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-167 מיליון ש”ח, הרווח ב-2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 15% במכירות, קיטון של 15% ברווח וגידול של 14% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

אולי יעניין אתכם:   BAC - Bank Of America Corp
error_message4