חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

טלדור TALD.TA

לוגו טלדור

תיאור החברה

מעניקה שירותי מחשוב ותוכנה לצד מכירת מוצרים בתחום

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 203 813 739 779
רווח נקי 6 12 (8) 21
רווח למניה 0.5 1.1 (0.7) 1.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-15
הון למאזן ב% 26 26 29
תשואת דיוידנד ב% 0
הון עצמי 169 162 154
שווי שוק (05/20) 197
מניות אוצר 1 1 1

גרף מניה 5 שנים

TALD.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טלדור

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-203 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.54 ש”ח. דהיינו קיטון של 1% במכירות, גידול של 190% ברווח וגידול של 184% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע מקיטון בעלויות המימון.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4