מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כימיקלים לישראל ICL.TA

תיאור החברה

יצרנית של אשלג, דשנים, ברום, פוספטים ונגזרים שלהם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות
27,338
30,441
18,217
20,824
18,784
רווח נקי
6,476
76
1,662
4,629
1,203
רווח למניה
4.9
0.03
1.3
3.6
1
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
48%
42
44
45
34
תשואת דיוידנד ב%
0
6-8
הון עצמי
19,123
12,880
14,034
14,673
10,158
סה"כ נכסים
40,013
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כיל

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-5,638 מיליוני ש”ח, הרווח ב-709  מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.23 ש״ח. דהיינו גידול של 48% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4