חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כימיקלים לישראל ICL.TA

לוגו כיל

תיאור החברה

יצרנית של אשלג, דשנים, ברום, פוספטים ונגזרים שלהם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 8,575 18,217 20,824 18,784
רווח נקי (357) 1,662 4,629 1,203
רווח למניה (0.27) 1.3 3.6 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 42 44 45 34
תשואת דיוידנד ב% 0 6-8
הון עצמי 13,117 14,034 14,673 10,158
שווי שוק (05/20) 15,533
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כיל

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-4.1 מיליארד ש”ח, הרווח ב-(564)  מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.44) ש״ח. דהיינו קיטון של 16% במכירות ומעבר להפסד, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4