מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כפרית KAFR.TA

תיאור החברה

יצרנית של  תוספים המשמשים את תעשיית הפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32021202020192,0182,017
מכירות
802
1,028
847
862
837
776
רווח נקי
44
65
43
30
34
27
רווח למניה
1.8
2.7
1.8
1.3
1.4
1.2
מכפיל (P/E)ץ¹
6-8
הון למאזן ב%
50%
52
56
50
49
תשואת דיוידנד ב%
1.6
3-5
2-3
2-3
הון עצמי
430
392
357
326
326
סה”כ נכסים
855
שווי שוק (09/20)
370
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כפרית

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-291 מיליון ש”ח והרווח ב-17 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7 ש״ח. דהיינו גידול של 10% במכירות, גידול של 5% ברווח וגידול של 5% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4