חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כפרית KAFR.TA

לוגו כפרית

תיאור החברה

יצרנית של  תוספים המשמשים את תעשיית הפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 195 862 837 776
רווח נקי 13 30 34 27
רווח למניה 0.6 1.3 1.4 1.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 50 50 49
תשואת דיוידנד ב% 1-2 3-4 2-3 2-3
הון עצמי 338 326 326
שווי שוק (06/20) 339
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

KAFR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כפרית

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-195 מיליון ש”ח, הרווח ב-13.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו קיטון של 11% במכירות, גידול של 67% ברווח וגידול של 67% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  הגידול ברווח נובע מהתחזקות הדולר והאירו אל מול השקל בתקופה זו.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4