חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כפרית KAFR.TA

לוגו כפרית

תיאור החברה

יצרנית של  תוספים המשמשים את תעשיית הפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 412 862 837 776
רווח נקי 25 30 34 27
רווח למניה 1.0 1.3 1.4 1.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 47 50 49
תשואת דיוידנד ב% 1.6 3-5 2-3 2-3
הון עצמי 345 326 326
שווי שוק (09/20) 370
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כפרית

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-217 מיליון ש”ח, הרווח ב-12 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו קיטון של 2% במכירות, גידול של פי 3 ברווח וגידול של פי 3 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4