חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

כרמית CRMT.TA

לוגו כרמית

תיאור החברה

החברה עוסקת בייצור ושיווק של ממתקים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 162 141 142
רווח נקי 8 5 5
רווח למניה 1.5 0.9 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 52 62
תשואת דיוידנד ב% 1-2 2-3 2-3
הון עצמי 78 68
שווי שוק (06/20) 76
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

CRMT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כרמית

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4