מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מטריקס MTRX.TA

מטריקס לוגו

תיאור החברה

מעניקה שירותי תוכנה לצד מכירת מוצרים בתחום.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 3,854 3,596 3,168 2,857 2,544
רווח נקי 191 167 144 127 112
רווח למניה 2.7 2.6 2.2 2.0 1.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 28-30
הון למאזן ב% 26 25 30 33 35
תשואת דיוידנד ב% 1.4 2-3 3-4 3-4 4-5
הון עצמי 825 740 714 649 630
שווי שוק  (09/20) 5,100
מניות אוצר %

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-976 מיליון ש”ח, הרווח ב-45 מיליון ש”ח  והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. . דהיינו גידול של 2% במכירות, גידול של 2% ברווח ויציבות ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4