מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיחשוב ישיר CMDR.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי מיחשוב ותוכנה, באמצעות וואן טכנולוגיות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 843 1,610 1,435 1,399
רווח נקי 41 86 67 68
רווח למניה 5 11.5 9.0 11.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 31 30 34
תשואת דיוידנד ב% 4.8-5 9-11
הון עצמי 375 332 303
שווי שוק (06/20) 555
מניות אוצר 27 27.55 27.55 27.55

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מיחשוב ישיר

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-411 מיליון ש”ח, הרווח ב-21 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-3 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, קיטון של 21% ברווח וקיטון של 9% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4