מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיחשוב ישיר CMDR.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי מיחשוב ותוכנה, באמצעות וואן טכנולוגיות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 202020192,0182,0172,017
מכירות
2,359
843
1,610
1,435
1,399
2,544
רווח נקי
122
41
86
67
68
112
רווח למניה
13
5
11.5
9
11
1.9
מכפיל (P/E)ץ¹
6-8
הון למאזן ב%
32%
31
30
34
35
תשואת דיוידנד ב%
4.8-5
9-11
4-5
הון עצמי
621
375
332
303
630
סה"כ נכסים
1,946
מניות אוצר
27
27.55
27.55
27.55גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מיחשוב ישיר

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-411 מיליון ש”ח, הרווח ב-21 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-3 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, קיטון של 21% ברווח וקיטון של 9% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4