חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיחשוב ישיר CMDR.TA

לוגו מיחשוב ישיר

תיאור החברה

מעניקה שירותי מיחשוב ותוכנה, באמצעות וואן טכנולוגיות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 432 1,610 1,435 1,399
רווח נקי 20 86 67 68
רווח למניה 2.4 11.5 9.0 11.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 28 30 34
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 356 332 303
שווי שוק (06/20) 555
מניות אוצר 27 27.55 27.55 27.55

גרף מניה 5 שנים

CMDR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מיחשוב ישיר

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-432 מיליון ש”ח, הרווח ב-20 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2.4 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של 8% ברווח וקיטון של 5% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4