מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיטרוניקס MTRN.TA

מייטרוניקס לוגו

תיאור החברה

יצרנית של רובוטוים לניקוי בריכות שחיה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32,0212,0202,0192,0182,0172016
מכירות
1548
1,409
1,077
846
748
639
560
רווח נקי
264
240
168
118
106
85
69
רווח למניה
2.3
2
1.4
1
0.9
0.8
0.6
מכפיל (P/E)ץ¹
27-28
הון למאזן ב%
37%
41
45
51
59
62
65
תשואת דיוידנד ב%
483
2-4
2-3
2-3
2-3
הון עצמי
761
586
492
403
369
317
286
סה”כ נכסים
2039
שווי שוק
3,946
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-566 מיליון ש”ח, הרווח ב-109 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1 ש”ח. דהיינו גידול של 13% במכירות, ללא שינוי ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4