חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיטרוניקס MTRN.TA

מייטרוניקס לוגו

תיאור החברה

יצרנית של רובוטוים לניקוי בריכות שחיה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1 2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 314 846 748 639 560
רווח נקי 64 118 106 85 69
רווח למניה 0.6 1.0 0.9 0.8 0.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 32-33
הון למאזן ב% 41 51 59 62 65
תשואת דיוידנד ב% 0 2-3 2-3 2-3 2-3
הון עצמי 437 403 369 317 286
שווי שוק 3,946
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

MTRN.TA (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-314 מיליון ש”ח, הרווח ב-64 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 12% במכירות, גידול של 7% ברווח וגידול של 6% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4