fbpx
מניה על הכוונת מניות ישראליות

מיטרוניקס MTRN.TA

מייטרוניקס לוגו

תיאור החברה

יצרנית של רובוטוים לניקוי בריכות שחיה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 692 846 748 639 560
רווח נקי 141 118 106 85 69
רווח למניה 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 32-33
הון למאזן ב% 44 51 59 62 65
תשואת דיוידנד ב% 1 2-4 2-3 2-3 2-3
הון עצמי 514 403 369 317 286
שווי שוק 3,946
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-378 מיליון ש”ח, הרווח ב-77 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. דהיינו גידול של 23% במכירות, גידול של 26% ברווח וגידול של 25% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4