מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מל״מ תים MLTM.TA

מלם לוגו

תיאור החברה

מלם תים, קבוצת שירותי IT , מספקת מגוון פתרונות מחשוב מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות המידע, תוך עמידה בתקני איכות, שירות ומקצועיות בינלאומיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 2,235 2,148 2,001 1,908 1,903
רווח נקי 76 104 67 64 81
רווח למניה 3.5 48 31 30 38
מכפיל (P/E)ץ¹ 21-24
הון למאזן ב% 36 39 39 34 39
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4 3-4 9-10
הון עצמי 600 545 491 446 443
שווי שוק  (09/20) 1,300
מניות אוצר 36 36 36 36 39

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-509 מיליוני ש”ח, הרווח ב-23 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-10.6 ש”ח. דהיינו קיטון של 3% במכירות וקיטון של 55% ברווח וקיטון של 55% ברווח למניה. לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון ברווח, נובע מנוהלים חשבונאיים הקשורים לאיחוד חברות בת. בפועל, הקיטון ברווח מינורי.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4