fbpx
מניה על הכוונת מניות ישראליות

מל״מ תים MLTM.TA

מלם לוגו

תיאור החברה

מלם תים, קבוצת שירותי IT , מספקת מגוון פתרונות מחשוב מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות המידע, תוך עמידה בתקני איכות, שירות ומקצועיות בינלאומיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 1,056 2,148 2,001 1,908 1,903
רווח נקי 28 104 67 64 81
רווח למניה 13 48 31 30 38
מכפיל (P/E)ץ¹ 21-24
הון למאזן ב% 38 39 39 34 39
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4 3-4 9-10
הון עצמי 573 545 491 446 443
שווי שוק  (09/20) 1,300
מניות אוצר 36 36 36 36 39

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-527 מיליוני ש”ח, הרווח ב-16 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-7 ש”ח. דהיינו קיטון של 4% במכירות וקיטון של 12% ברווח וקיטון של 14% ברווח למניה. לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4