חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מל״מ תים MLTM.TA

מלם לוגו

תיאור החברה

מלם תים, קבוצת שירותי IT , מספקת מגוון פתרונות מחשוב מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות המידע, תוך עמידה בתקני איכות, שירות ומקצועיות בינלאומיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020  2019 2018 2017 2016
מכירות 529 2,148 2,001 1,908 1,903
רווח נקי 12 104 67 64 81
רווח למניה 6 48 31 30 38
מכפיל (P/E)ץ¹ 16-17
הון למאזן ב% 37 39 39 34 39
תשואת דיוידנד ב% 4-5 3-4 9-10
הון עצמי 558 545 491 446 443
שווי שוק  (06/20) 1,565
מניות אוצר 36 36 36 36 39

גרף מניה 5 שנים

MLTM.TA (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-529 מיליוני ש”ח, הרווח ב-12.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-5.4 ש”ח. דהיינו קיטון של 6% במכירות וקיטון של 42% ברווח וברווח למניה. לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4