חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ממן MMAN.TA

לוגו ממן

תיאור החברה

מפעילה את מסוף המטענים בנמל התעופה בן גוריון, לצד מתן שרותי לוגיסטיקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 H1 2019 2018 2017 2016
מכירות 403 960 931 888 779
רווח נקי 10 40 28 31 55
רווח למניה 0.16 0.7 0.4 0.5 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 13-15 10-12
הון למאזן ב% 25 24 39 37 39
תשואת דיוידנד ב% 0 6-8 4-6 6-7 6-7
הון עצמי 430 408 445 439 442
שווי שוק  (09/20) 265 218
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-184 מיליוני ש”ח, הרווח ב-5.6 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 24% במכירות, גידול של 13% ברווח וקיטון של 10% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4