מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנדלסון תשתיות MNIN.TA

תיאור החברה

עוסקת במסחר של צינורות תעשיתיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 609 802 868 849
רווח נקי 17 20 33 34
רווח למניה 0.4 0.4 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-12
הון למאזן ב% 41 40 42
תשואת דיוידנד ב% 0 5-6
הון עצמי 324 313 308
שווי שוק (09/20) 265
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מנדלסון

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-206 מיליון ש”ח, הרווח ב-3.6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 1% במכירות, קיטון של פי 41% ברווח וקיטון של 50% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4