מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנדלסון תשתיות MNIN.TA

תיאור החברה

עוסקת במסחר של צינורות תעשיתיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32021 Q1-Q32020201920182,017
מכירות
835
641
769
802
868
849
רווח נקי
80
23
31
20
33
34
רווח למניה
1.9
0.5
1
0.4
0.8
0.8
מכפיל (P/E)ץ¹
הון למאזן ב%
39%
43
43
40
42
תשואת דיוידנד ב%
0
5-6
הון עצמי
436
355
339
313
308
סה"כ נכסים
1,118
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מנדלסון

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-219 מיליון ש”ח, הרווח ב-(3) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.1) ש”ח. דהיינו גידול של 6% במכירות, ומעבר להפסד ברווח וברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4