חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנדלסון תשתיות MNIN.TA

לוגו מנדלסון

תיאור החברה

עוסקת במסחר של צינורות תעשיתיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 403 802 868 849
רווח נקי 14 20 33 34
רווח למניה 0.3 0.4 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-12
הון למאזן ב% 40 40 42
תשואת דיוידנד ב% 0 5-6
הון עצמי 325 313 308
שווי שוק (09/20) 265
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מנדלסון

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-199 מיליון ש”ח, הרווח ב-6.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו גידול של 6% במכירות, גידול של פי 6 ברווח וגידול של פי 23 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4