חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנדלסון תשתיות MNIN.TA

לוגו מנדלסון

תיאור החברה

עוסקת במסחר של צינורות תעשיתיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 802 868 849
רווח נקי 20 33 34
רווח למניה 0.4 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 11-12
הון למאזן ב% 40 42
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 313 308
שווי שוק (05/20) 234
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

MNIN.TA (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מנדלסון

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4