חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנרב MNRV.TA

לוגו מנרב

תיאור החברה

חברת בניה בבעלותה גם מפעל למוצרי פלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 171 815 789 834
רווח נקי (22.7) 67 26 33
רווח למניה (21.2) 79 15 22
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 35 37 37
תשואת דיוידנד ב% 0
הון עצמי 865 856 787
שווי שוק (06/20) 469
מניות אוצר 2.9 1.6

גרף מניה 5 שנים

MNPR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-171 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(22.7) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-(21.2) ש”ח. דהיינו קיטון של 6% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

צבר ההזמנות הגדול של החברה של 3,602 מילוני ש”ח ביחד עם הזכייה במכרז לתפעול עיר הבהדים ל25 שנה ופרוייקטים נוספים, יביאו לצמיחה של החברה.

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4