חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מנרב פרוייקטים MNPR.TA

לוגו מנרב

תיאור החברה

החברה עוסקת בייזום פרוייקטים לבנייה למגורים ובהקמה ותפעול של מכוני טיהור שפכים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018
מכירות 19 154 339
רווח נקי (3.3) 19 35
רווח למניה (0.04) 0.2 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 55 55 58
תשואת דיוידנד ב% 0
הון עצמי 512 489 476
שווי שוק (06/20) 544
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

MNPR.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין מנרב

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-19 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(3.3) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-(0.04) ש”ח. דהיינו קיטון של 6% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4