מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מפעלי פ.מ.ס. מיגון בעמ FBRT.TA

תיאור החברה

יצרנית של בדים למיגון אישי (אפודים) ורכב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
245
253
194
304
259
263
רווח נקי
62
70
50
93
56
73
רווח למניה
7.0
7.5
6
10
6
9
מכפיל (P/E)ץ¹
9-10
הון למאזן ב%
89%
89
88
84
84
תשואת דיוידנד ב%
0
0
4-5
2-3
הון עצמי
411
368
330
301
262
סה"כ נכסים
462
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-55 מיליוני ש”ח, הרווח ב-15.8 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-1.73 ש”ח. דהיינו גידול של 25% במכירות, גידול של 36% ברווח וגידול של 37% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4