חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מפעלי פ.מ.ס. מיגון בעמ FBRT.TA

לוגו פמס

תיאור החברה

יצרנית של בדים למיגון אישי (אפודים) ורכב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

 2020 H1 2019 2018 2017
מכירות 97 304 259 263
רווח נקי 24 93 56 73
רווח למניה 3 10 6 9
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 89 84 84
תשואת דיוידנד ב% 0 0 4-5 2-3
הון עצמי 320 301 262
שווי שוק (עכשיו) 915
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-35 מיליוני ש”ח, הרווח ב-24.5 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.89 ש”ח. דהיינו קיטון של 53% במכירות, קיטון של 65% ברווח וגידול של 65% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4