חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

מפעלי פ.מ.ס. מיגון בעמ FBRT.TA

לוגו פמס

תיאור החברה

יצרנית של בדים למיגון אישי (אפודים) ורכב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

 2020 Q1 2019 2018 2017
מכירות 64 304 259 263
רווח נקי 17 93 56 73
רווח למניה 2 10 6 9
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 86 84 84
תשואת דיוידנד ב% 2-3 4-5 2-3
הון עצמי 327 301 262
שווי שוק (עכשיו) 915
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

FBRT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-64 מיליוני ש”ח, הרווח ב-17.1 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-1.85 ש”ח. דהיינו קיטון של 2% במכירות, גידול של 13% ברווח וגידול של 11% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4