מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נאוי NAWI.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בנכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 136 154 145 131
רווח נקי 77 55 72 59
רווח למניה 2.2 1.6 2.2 1.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-9
הון למאזן ב% 30 21 22
תשואת דיוידנד ב% 0 0 5-6 0-1
הון עצמי 601 535 480
שווי שוק (09/20) 500
מניות אוצר 0.4 0.4 0.4 0.4

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין נאוי

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליון ש”ח, הרווח ב-18 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו קיטון של 26% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 18% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4