מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נאוי NAWI.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בנכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
173
167
136
154
145
131
רווח נקי
106
110
77
55
72
59
רווח למניה
3.2
3.3
2
1.6
2.2
1.8
מכפיל (P/E)ץ¹
8-9
הון למאזן ב%
20%
19
30
21
22
תשואת דיוידנד ב%
0
0
5-6
0-1
הון עצמי
677
644
601
535
480
סה"כ נכסים
3,406
מניות אוצר
0.4
0
0.4
0.4גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין נאוי

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-42 מיליון ש”ח, הרווח ב-28 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.8 ש”ח. דהיינו גידול של 29% במכירות, גידול של 52% ברווח וגידול של 52% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4