חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נאוי NAWI.TA

לוגו נאוי

תיאור החברה

החברה עוסקת בנכיון צ’קים ובמימון חוץ-בנקאי.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 41 154 145 131
רווח נקי 16 55 72 59
רווח למניה 0.5 1.6 2.2 1.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-11
הון למאזן ב% 26 21 22
תשואת דיוידנד ב% 5-6 0-1
הון עצמי 542 535 480
שווי שוק (06/20) 497
מניות אוצר 0.4 0.4 0.4 0.4

גרף מניה 5 שנים

NAWI.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין נאוי

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-41 מיליון ש”ח, הרווח ב-16 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו גידול של 18% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 18% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע מהפרשה שהחברה ביצעה להפסדי אשראי של לקוחות בשווי 9 מיליון ש”ח לעומת 0.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4