מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נטו מלינדה

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי בשר, דגים ושימורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות
3,189
3,012
2,629
2,384
2,226
רווח נקי
125
170
112
94
95
רווח למניה
6.1
7
5
3.8
4
מכפיל (P/E)ץ¹
>50
הון למאזן ב%
58%
72
70
73
תשואת דיוידנד ב%
0
7-9
9-10
הון עצמי
1,189
977
841
849
סה"כ נכסים
2,039
מניות אוצר
10
10
10
10גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-759 מיליוני ש”ח, הרווח ב-57 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-2.2 ש”ח. דהיינו גידול של 9% במכירות, גידול של 40% ברווח וגידול של 35% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד..

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4