חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נטו מלינדה NTML.TA

logo-neto

תיאור החברה

עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי בשר, דגים ושימורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 820 2,629 2,384 2,226
רווח נקי 38 112 94 95
רווח למניה 1.5 4.6 3.8 4.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-9
הון למאזן ב% 60 70 73
תשואת דיוידנד ב% 10-11 9-10
הון עצמי 867 841 849
שווי שוק (06/20) 1,127
מניות אוצר 10 10 10 10

גרף מניה 5 שנים

NTML.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-820 מיליוני ש”ח, הרווח ב-38 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-1.5 ש”ח. דהיינו גידול של 33% במכירות, גידול של 69% ברווח וגידול של 50% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה במכירות וברווח קשורות לעלייה בצריכה בעקבות משבר הקורונה ועקב הסכם חדש למכירת עופות כשרים ברשתות השיווק החל מספטמבר 2019.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4