מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נייר חדרה (אינפיניה) HAP.TA

תיאור החברה

יצרנית של נייר וקרטון.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
1,391
1,649
1,480
1,617
1,789
1,655
רווח נקי
106
65
4.7
24
129
46
רווח למניה
16.3
10
1
4
20
7
מכפיל (P/E)ץ¹
58-59
הון למאזן ב%
44%
43
45
44
52
תשואת דיוידנד ב%
0
5-8
הון עצמי
1,067
1,033
1,017
1,010
1,081
סה"כ נכסים
2,424
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-350 מיליוני ש”ח, הרווח ב-1 מיליון ש”ח, והרווח למניה ב-0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 10% במכירות, קיטון של 65% ברווח וקיטון של 75% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4