חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נייר חדרה HAP.TA

לוגו נייר חדרה

תיאור החברה

יצרנית של נייר וקרטון.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 425 1,617 1,789 1,655
רווח נקי 2 24 129 46
רווח למניה 0.2 4 20 7
מכפיל (P/E)ץ¹ 58-59
הון למאזן ב% 44 44 52
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 1,013 1,010 1,081
שווי שוק (06/20) 729
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

HAP.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-425 מיליוני ש”ח, הרווח ב-1.6 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 7% במכירות, קיטון של 88% ברווח וקיטון של 92% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4