מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ניסן תעשיות רפואיות NISA.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג על ידי “ספאנטק”

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 542 605 658 584
רווח נקי 63 26 40 23
רווח למניה 1.7 1.7 2.8 1.4
מכפיל (P/E)ץ¹ <10
הון למאזן ב% 44 41 37
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 321 274 272
שווי שוק (09/20) 260
מניות אוצר 1.3 1.3 1.3 1.3

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ניסן

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-180 מיליון ש”ח, הרווח ב-25.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.7. דהיינו גידול של 17% במכירות, גידול של פי 5 ברווח ווגידול של פי 5 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4