מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ניסן תעשיות רפואיות NISA.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג על ידי “ספאנטק”

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q320212020201920182017
מכירות
504
668
700
605
658
584
רווח נקי
36-
57
93
26
40
23
רווח למניה
3.1-
4
6
1.7
2.8
1.4
מכפיל (P/E)ץ¹
<10
הון למאזן ב%
42%
47
30
41
37
תשואת דיוידנד ב%
0
0
0
0
הון עצמי
341
344
324
274
272
סה"כ נכסים
806
מניות אוצר
1.3
1.3
1.3
1.3גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ניסן

נתונים מ-Q3: 

ההכנסות הסתכמו ב-147 מיליון ש”ח, הרווח ב-(3) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.2). דהיינו קיטון של 19% במכירות, ומעבר להפסד ברווח וברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4