חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ניסן תעשיות רפואיות NISA.TA

לוגו ניסן

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג על ידי “ספאנטק”

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1   2020 2019 2018 2017
מכירות 172 605 658 584
רווח נקי 13 26 40 23
רווח למניה 0.86 1.7 2.8 1.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-9
הון למאזן ב% 39 41 37
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 289 274 272
שווי שוק (05/20) 186
מניות אוצר 1.3 1.3 1.3 1.3

גרף מניה 5 שנים

NISA.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ניסן

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-172 מיליון ש”ח, הרווח ב-13 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.86. דהיינו גידול של 21% במכירות, קיטון של 15% ברווח וקיטון של 25% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4