חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ניסן תעשיות רפואיות NISA.TA

לוגו ניסן

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג על ידי “ספאנטק”

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1   2020 2019 2018 2017
מכירות 361 605 658 584
רווח נקי 37 26 40 23
רווח למניה 2.6 1.7 2.8 1.4
מכפיל (P/E)ץ¹ <10
הון למאזן ב% 41 41 37
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 307 274 272
שווי שוק (09/20) 260
מניות אוצר 1.3 1.3 1.3 1.3

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין ניסן

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-189 מיליון ש”ח, הרווח ב-24 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.8. דהיינו גידול של 21% במכירות, מעבר לרווחיות ומעבר לרווחיות ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4