מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נקסטקום NXTM.TA

תיאור החברה

עוסקת בביצוע תשתיות תקשורת אלחוטית וחשמלית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 2020201920182017
מכירות
334
149
346
345
239
רווח נקי
5
4.5
10
11
5
רווח למניה
0.3
0.3
1
0.8
0.2
מכפיל (P/E)ץ¹
8-10
הון למאזן ב%
34%
37
31
25
תשואת דיוידנד ב%
0
0
2-3
הון עצמי
109
74
69
58
סה"כ נכסים
324
99
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-73 מיליוני ש”ח, הרווח ב-3.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 8% במכירות, גידול של 39% ברווח וגידול של 41% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4