מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

נקסטקום NXTM.TA

תיאור החברה

עוסקת בביצוע תשתיות תקשורת אלחוטית וחשמלית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 149 346 345 239
רווח נקי 4.5 10 11 5
רווח למניה 0.3 0.9 0.8 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-10
הון למאזן ב% 37 31 25
תשואת דיוידנד ב% 0 0 2-3
הון עצמי 74 69 58
שווי שוק (09/20) 99
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-73 מיליוני ש”ח, הרווח ב-3.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 8% במכירות, גידול של 39% ברווח וגידול של 41% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4