מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סאנפלאואר השקעות מתחדשות SNFL.TA

תיאור החברה

החברה מייצרת חשמל באמצעות טורבינות רוח בעיקר בפולן, וכן בנדלן מניב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q3H1 20202019201820172016
מכירות
94
35
59
60
רווח נקי
30-
8
-0.6
36
רווח למניה
0.9-
0.2
0
0.5
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
26%
60
58
61
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי
211
234
226
277
סה"כ נכסים
806
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

בירם אהרון: 23%, דויטש גיל: 23%, רדמיל: 15%, יוניון השקעות 10%

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

אין נתונים

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4