מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סאנפלאואר השקעות מתחדשות SNFL.TA

תיאור החברה

החברה מייצרת חשמל באמצעות טורבינות רוח בעיקר בפולן, וכן בנדלן מניב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 35 59 60
רווח נקי 8 (0.6) 36
רווח למניה 0.2 (0.03) 0.5
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 60 58 61
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 234 226 277
שווי שוק (05/20) 197
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

בירם אהרון: 23%, דויטש גיל: 23%, רדמיל: 15%, יוניון השקעות 10%

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

אין נתונים

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4