מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סולגרין SLGN.TA

תיאור החברה

יצרנית חשמל מאנרגיה סולארית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 -Q3H1 2020201920182017
מכירות
170
17
25
12
11
רווח נקי
-93
-4
-6
0
17
רווח למניה
-4.5
-0.4
-1
-0.1
4
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
43%
28
28
59
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי
600
102
105
54
סה"כ נכסים
1,387
275
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-10 מיליון ש”ח, הרווח ב-(0) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0) ש”ח. דהיינו גידול של פי 2.4 במכירות ומעבר מהפסדים לכמעט איזון, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4