מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סולגרין SLGN.TA

תיאור החברה

יצרנית חשמל מאנרגיה סולארית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 17 25 12 11
רווח נקי (4) (6) 0 17
רווח למניה (0.4) (0.5) (0.1) 4
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 28 28 59
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 102 105 54
שווי שוק (09/20) 275
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-10 מיליון ש”ח, הרווח ב-(0) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0) ש”ח. דהיינו גידול של פי 2.4 במכירות ומעבר מהפסדים לכמעט איזון, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4