חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סולגרין SLGN.TA

לוגו סולגרין

תיאור החברה

יצרנית חשמל מאנרגיה סולארית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 25 12 11
רווח נקי (6) 0 17
רווח למניה (0.5) (0.1) 4
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 28 59
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 105 54
שווי שוק (05/20) 167
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

SLGN.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין סולגרין

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4