חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סנו SANO1.TA

לוגו סנו

תיאור החברה

יצרנית של מוצרי ניקוי ביתיים, טואלטיקה וחיתולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 483 729 680 631
רווח נקי 48 159 154 152
רווח למניה 4 14 14
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-19
הון למאזן ב% 74 86 88
תשואת דיוידנד ב% 1-2 1-2 4-5
הון עצמי 1,303 1,248 1,137
שווי שוק (עכשיו) 3,011
מניות אוצר 18 18 18 18

גרף מניה 5 שנים

(SANO1.TA)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-483 מיליוני ש”ח, הרווח ב-47.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-4.3 ש”ח. דהיינו גידול של 14% במכירות, גידול של 14% ברווח וגידול של 16% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

ההשפעות של נגיף הקורונה גורמות לצריכה מוגברת של מוצרי ניקיון וטואלטיקה שהחברה מוכרת, דבר אשר ימשיך להשפיע לטובה על ההכנסות והרווח של החברה.

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4