מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ספאנטק SPNTC.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג המשמש למגבונים לחים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 -Q32020201920182017
מכירות
504
721
605
658
584
רווח נקי
-11
85
25
41
27
רווח למניה
-0.2
1.3
0
0.6
0.4
מכפיל (P/E)ץ¹
10-12
הון למאזן ב%
39%
43
39
35
תשואת דיוידנד ב%
2
3-4
הון עצמי
287
256
232
227
סה"כ נכסים
732
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-180 מיליוני ש”ח, הרווח ב-24 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו גידול של 17% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4