חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ספאנטק SPNTC.TA

לוגו ספאנטק

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג המשמש למגבונים לחים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 172 605 658 584
רווח נקי 13 25 41 27
רווח למניה 0.2 0.4 0.6 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 24-25
הון למאזן ב% 37 39 35
תשואת דיוידנד ב% 3-4
הון עצמי 236 232 227
שווי שוק (06/20) 610
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

SPNTC.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-172 מיליוני ש”ח, הרווח ב-12.7  מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו גידול של 21% במכירות, גידול של 0.5% ברווח  והרווח למניה ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4